Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Podstawa prawna:

  • Art. 2373, §  2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Czytaj więcej

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu