Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Zgodnie z art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:

1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie

2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Natomiast każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Jak wynika z przytoczonego przepisu, w przypadku święta przypadającego w dni robocze, poza niedzielami, norma czasu pracy będzie niższa o 8 godzin. Biorąc pod uwagę listopad, kiedy mamy dwa święta przypadające 1. i 11. Listopada, norma czasu pracy wyniesie 160 godzin.

Przykład 1:

Pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, od poniedziałku do piątku po 8 godzin. Z uwagi na dwa święta przypadające w listopadzie, jego norma czasu pracy wynosi 160 godzin, co daje 20 dni pracujących. Dni roboczych w listopadzie jest 21. Dzień 1 listopada przypada w środę i jest to dzień wolny od pracy. Dzień 11 listopada przypada w sobotę, aby więc zapewnić odpowiednią liczbę dni wolnych, pracodawca musi wyznaczyć pracownikowi dodatkowy dzień wolny od pracy w terminie przez siebie wskazanym bądź ustalonym w porozumieniu z pracownikiem.

Przykład 2:

Pracownik pracuje w równoważnym systemie czasu pracy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem, po 10 godzin dziennie. Z uwagi na dwa święta przypadające w listopadzie, jego norma czasu pracy wynosi 160 godzin, co daje 16 dni roboczych. W takiej sytuacji pracodawca tworząc harmonogram uwzględnia odpowiednią liczbę dni pracy (nie mniej niż 16) i nie musi udzielać dodatkowego dnia wolnego.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu