Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Rodzaje odzieży i obuwia roboczego, a także przewidywane okresy użytkowania ustala pracodawca, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami.

Na podstawie tych ustaleń, w zakładzie pracy powinny zostać sporządzone tabele norm przydziału odzieży i obuwia roboczego.

PODSTAWA PRAWNA: art. 1041 § 1 pkt 1, art. 2377 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu