Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Czy agencja kierująca cudzoziemca do pracy za granicą powinna dokonać tłumaczenia umowy zawieranej z osobą kierowaną?

Przepis art. 85 ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zobowiązuje agencję zatrudnienia do przedstawienia cudzoziemcowi kierowanemu do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego przed podpisaniem umowy, jej pisemnego tłumaczenia na język dla niego zrozumiały. Istotne jest zatem, aby język, w którym dokonano tłumaczenia był językiem zrozumiałym dla cudzoziemca, nie musi być to jego język ojczysty. Obowiązek ten dotyczy również agencji zatrudnienia, świadczącej usługę o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy, tj. kierującej cudzoziemców do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej do podmiotów prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 85a ust. 4 ustawy).

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu