Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Od dnia 26 kwietnia 2023 r. wydłużony został urlop rodzicielski. Pracownicy - rodzice dziecka mogą z niego skorzystać w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do:

1) 41 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

2) 43 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

W przepisach przejściowych wprowadzających powyższą zmianę uregulowane zostały trzy sytuacje: kiedy urlop rodzicielski jeszcze się nie rozpoczął, ale został złożony o niego wniosek (trwa urlop macierzyński), kiedy urlop rodzicielski trwa w chwili wejścia w życie przepisów, lub kiedy urlop rodzicielski trwał w okresie od 2 sierpnia 2022 r. do dnia 25 kwietnia 2023 r.

 Aby móc skorzystać z dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, pracownik musiał mieć do takiego urlopu uprawnienie bądź z niego korzystać w okresie od dnia 2 sierpnia 2022 r. do dnia wejścia w życie nowych przepisów.

Należałoby więc przyjąć, że w przedstawionym w pytaniu stanie faktycznym, nie będzie możliwości skorzystania z dodatkowej puli 9 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu