Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Pracownicy - rodzice dziecka mogą skorzystać z urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do:

1) 41 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

2) 43 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Po zmianach obowiązujących od dnia 26 kwietnia 2023 r. urlop rodzicielski nie jest już ściśle związany z urlopem macierzyńskim. Wskazana pula urlopu przysługuje obojgu rodzicom i nie ma przeszkód, aby rodzice korzystali z urlopów związanych z rodzicielstwem w tym samym czasie. Należy jednak zaznaczyć, że każde z rodziców ma wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Jedno z rodziców może więc wykorzystać maksymalnie 32 tygodnie tego urlopu.

Istotne jest również to, że urlop rodzicielski można wykorzystać jednorazowo, ale nie więcej niż w 5 częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu