Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Od dnia 26 kwietnia 2023 r. wydłużony został urlop rodzicielski. Pracownicy - rodzice dziecka mogą z niego skorzystać w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do:

1) 41 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

2) 43 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Przepisy przejściowe wprowadzające powyższą zmianę nie odniosły się do kwestii pracownika-rodzica, którego dziecko urodziło się przed wejściem w życie przepisów, a matka nie korzysta z urlopów związanych z rodzicielstwem. Aby móc skorzystać z dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, pracownik musiał mieć do takiego urlopu uprawnienie bądź z niego korzystać w okresie od dnia 2 sierpnia 2022 r. do dnia wejścia w życie nowych przepisów.

Należałoby więc przyjąć, że w przedstawionym przez Pana stanie faktycznym, nie będzie możliwości skorzystania z urlopu rodzicielskiego – ani 32 tygodni, ani dodatkowej puli 9 tygodni. Należy jednak podkreślić, że przepis nie reguluje wprost opisanego przypadku, a więc w razie powstałego na tym tle sporu sprawę mógłby rozstrzygnąć jedynie sąd pracy.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu