Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Czy obowiązek pracodawcy użytkownika polegający na zapewnieniu pracownikom tymczasowym dostępu do urządzeń socjalnych jest równoznaczny ze sfinansowaniem tego dostępu?

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika ma prawo do korzystania z urządzeń socjalnych pracodawcy użytkownika na zasadach przewidzianych dla pracowników zatrudnionych przez tego pracodawcę użytkownika. Zatem jeśli pracodawca użytkownik finansuje własnym pracownikom korzystanie z urządzeń socjalnych, powinien to czynić również wobec pracowników tymczasowych.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu