Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym, a także wykonywać prace w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych. 

Podstawa prawna:

  • Art. 211 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Czytaj więcej

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu