Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Po zmianach obowiązujących od dnia 26 kwietnia 2023 r. urlop rodzicielski nie jest już uzależnione od prawa pracownicy – matki dziecka do urlopu macierzyńskiego. Pula 41 tygodni urlopu przysługuje obojgu rodzicom i nie ma przeszkód, aby pracownik – ojciec skorzystał z urlopu tuż po narodzinach. Należy jednak zaznaczyć, że każde z rodziców ma wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Jedno z rodziców może więc wykorzystać maksymalnie 32 tygodnie tego urlopu. 

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu