Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Kiedy należy uzyskać wszystkie tj. dwa certyfikaty o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia?

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności art. 18i ust. 1 tej ustawy, ustala obowiązek posiadania odrębnego certyfikatu uprawniającego do świadczenia usług pracy tymczasowej i osobnego certyfikatu uprawniającego do świadczenia pozostałych trzech usług agencji zatrudnienia, tj. pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego.

W zależności od rodzaju świadczonych usług, zgłoszonych we wniosku o wpis do rejestru, marszałek województwa wydaje odpowiednie certyfikaty o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru. Wykonywanie wszystkich usług agencji zatrudnienia (pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej) wymaga zatem uzyskania dwóch certyfikatów o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru.

Zgodnie z art. 18i ust 2 ustawy certyfikat powinien zawierać następujące dane:

  • nazwę podmiotu;
  • adres siedziby podmiotu;
  • numer w rejestrze;
  • określenie rodzaju świadczonych usług:

- pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego albo pracy tymczasowej;

  • datę dokonania wpisu do rejestru w zakresie usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego albo pracy tymczasowej;
  • datę dokonania pierwszego wpisu do rejestru w przypadku wydania nowego certyfikatu z powodu zmiany oznaczenia podmiotu lub adresu siedziby podmiotu.

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu