Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

W jaki sposób powinien zostać udzielony urlop wypoczynkowy pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. na 1/8 etatu, a pracującemu 1 godzinę dziennie)?

Udzielanie urlopu pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy niczym nie odróżnia się od udzielania urlopu tym pracownikom, którzy są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeżeli zatem pracownik, tak jak w przykładzie podanym w pytaniu, zatrudniony jest w wymiarze 1/8 etatu i wykonuje pracę przez 1 godzinę dziennie, to przysługują mu dwa dni urlopu. Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop w dniach i nie może on być udzielany w wymiarze godzinowym. Nie ma znaczenia liczba godzin, jak została zaplanowana w dniu, w którym pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego oraz niepełny wymiar etatu.

W powyższym zakresie nie stosujemy bowiem zasad Kodeksu pracy dotyczących udzielania urlopu, gdyż regulacja zawarta w art. 17 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych ma charakter przepisu szczególnego.

Natomiast ekwiwalent za jeden dzień urlopu wypoczynkowego będzie równy 8 godzinom pracy dla pracownika zatrudnionego na pełny etat, zaś w przypadku zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy - jeden dzień urlopu odpowiada liczbie godzin ustalonej proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy (art. 17 ust. 8 ustawy).

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu