Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym

Wypadki przy pracy

Codziennie w Polsce może dochodzić nawet do 540 wypadków przy pracy[1]. Oficjalnie w 2020 r. zgłoszono 62 475 tego typu zdarzeń, z czego 178 to wypadki zbiorowe[2]. Łącznie zostało poszkodowanych 62 740 osób, w tym 190 poniosło śmierć. Bez wątpienia zdrowie i życie ludzkie jest bezcenne. Czy można zatem w przyszłości uniknąć tak tragicznych zdarzeń? Czy można zapobiec przynajmniej części z nich?

Obowiązki pracodawców

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawców, wynikających z Kodeksu pracy, jest ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Aby to osiągnąć, konieczna jest właściwie przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego. Niestety z doświadczeń kontrolnych inspektorów pracy wynika, że pracodawcy nie zawsze zdają sobie sprawę z jej znaczenia. Nawet zdarza się, że w niektórych firmach ocena ryzyka zawodowego jest traktowana jako zbyteczny, ustawowy obowiązek. Takie podejście jest przede wszystkim spowodowane niedostateczną wiedzą na ten temat.

Dowiedz się więcej na temat oceny ryzyka zawodowego

Informacje o programie

Żeby zbudować świadomość znaczenia prawidłowej oceny ryzyka zawodowego jako kluczowego elementu zarządzania bezpieczeństwem i prewencji wypadkowej, a także żeby wesprzeć merytorycznie polskie firmy, w 2022 r. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła realizację programu „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”.

Istotnym elementem programu są szkolenia przeznaczone dla pracodawców, podczas których omawiane są m.in.: założenia programu, zasady szacowania ryzyka zawodowego, identyfikacja zagrożeń w zakładzie pracy, dokumentowanie wyników oceny, podejmowanie działań na rzecz eliminacji lub ograniczenia ryzyka zawodowego i współdziałanie w tym zakresie z pracownikami, a także prawidłowa analiza, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz eliminowanie ich powtarzalności. Pracodawcy, którzy przystąpią do programu, oprócz praktycznej wiedzy, otrzymują merytoryczną pomoc  inspektorów pracy przy wdrażaniu zarządzania bezpieczeństwem i eliminowaniu nieprawidłowości. Potwierdzeniem właściwie przeprowadzonych działań naprawczych w firmie jest pomyślne przejście kontroli sprawdzającej.

Jak poprawić bezpieczeństwo pracy w swojej firmie

Jesteś pracodawcą? Weź udział w programie PIP i zyskaj:

  • bezpłatne, specjalistyczne szkolenia,
  • dostęp do tematycznych materiałów instruktażowych i poradników,
  • merytoryczne wsparcie inspektorów pracy przy eliminacji zagrożeń,
  • kompleksowy audyt warunków pracy,
  • bezpieczne i zdrowe miejsce pracy.

Pamiętaj! Ocena ryzyka to pierwszy krok do bezpieczeństwa!

Zgłoś się do najbliższego inspektoratu pracy i weź udział w programie.

 

[1] Opracowanie GUS przygotowane na podstawie uogólnionych wyników badania modułowego „Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą” zrealizowanego w II kwartale 2020 r., www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy.

[2] „Wypadki przy pracy w 2020 r.”, GUS.

Infografiki

Infografiki (pdf) - pobierz