Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Z myślą o młodych osobach w wieku 14-24 lata, które wkrótce wejdą na rynek pracy lub już szukają pierwszej pracy Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną.

Baner sprawdź swoje prawa

Więcej o kampanii na stronie www.prawawpracy.pl

Geneza kampanii

Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) prawdopodobieństwo poważnego wypadku w pracy jest wyższe w przypadku osób w wieku 18–24 lata niż starszych pracowników. Młodsi pracownicy mogą być narażeni na złe warunki pracy, prowadzące do rozwoju chorób zawodowych jeszcze w młodości lub na późniejszym etapie życia. Młodym pracownikom może brakować doświadczenia, a często również dojrzałości fizycznej i psychicznej. Nie zawsze traktują oni poważnie zagrożenia. Wśród innych czynników, które narażają młodych ludzi na większe ryzyko, można wymienić:

 • niedostateczne umiejętności i przeszkolenie,
 • brak świadomości swoich praw i obowiązków pracodawcy,
 • brak pewności siebie, aby wyrażać swoje opinie i egzekwować prawa,
 • lekceważenie przez pracodawców konieczności zapewnienia młodym pracownikom dodatkowej ochrony.

Cele kampanii:

 • Upowszechnianie wiedzy o przepisach prawa pracy dotyczące zatrudniania.
 • Kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy.
 • Informowanie o możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej udzielanej przez Państwową Inspekcję Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości w zatrudnieniu.
 • Tworzenie kultury bezpieczeństwa wśród młodych pracowników, poprzez kreowanie postaw i wartości związanych z eliminowaniem ryzyka zawodowego.

Główne działania:

 • Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” w szkołach ponadpodstawowych, w tym na wyższych uczelniach.
 • Działania w mediach upowszechniające wśród młodzieży wiedzę z zakresu prawa pracy i bhp.
 • Konkursy wiedzy z dziedziny prawa pracy.
 • Wydawnictwa edukacyjne i inicjatywy popularyzacyjne, jak targi, dni kariery.
 • Seminaria, konferencje, spotkania informacyjne – przy współudziale partnerów.

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu