Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Cel

Celem konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy, realizując swoje ustawowe zadania, skutecznie wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach i ochronę uprawnień pracowniczych.

Etapy

Od 2019 roku konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Mogą w nim uczestniczyć zakładowi, oddziałowi i grupowi społeczni inspektorzy pracy, zgłoszeni przez organizacje związkowe.

Przebieg konkursu

Oceny uczestników dokonują zespoły eksperckie, w skład których wchodzą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz reprezentatywnych central związkowych – Forum Związków Zawodowych, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Wojewódzkie Komisje Konkursowe w 16 Okręgowych Inspektoratach Pracy oceniają działalność zgłoszonych kandydatów i wskazują maksymalnie po trzech laureatów, którzy uzyskują kwalifikację do etapu krajowego. Na szczeblu centralnym, Kapituła powołana przez Głównego Inspektora Pracy, weryfikuje oraz opiniuje nadesłane z okręgów dokumentacje i wnioski. Główny Inspektor Pracy, na wniosek Kapituły, przyznaje wyróżnienia 16 społecznym inspektorom pracy, spośród których wyłanianych jest trzech, uhonorowanych nagrodami głównymi.

Do pobrania

Laureaci Nagrody 2023

Nagrody główne w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” otrzymali:

  • Andrzej Cieślik, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Grupie Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie.
  • Sławomir Mitrus, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w zakładzie Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Puchaczowie.
  • Mirosław Pawlak, Społeczny Inspektor Pracy w „Tramwajach Warszawskich” Sp. z o.o. w Warszawie

Ponadto w konkursie na najaktywniejszego społecznego inspektora wyróżnieniami Głównego Inspektora Pracy uhonorowani zostali: Rafał Bacik, Cezary Kołomański, Marian Kowalski, Zbigniew Kubicki, Wioletta Machoś, Mariusz Mora, Elżbieta Piwosz, Agnieszka Spólny, Małgorzata Szewczyczak, Mirosław Śleziński, Małgorzata Twardowska, Krzysztof Urzędowicz, Henryk Piotr Zborowski.

Laureaci Nagrody 2022

Nagrody główne w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” otrzymali:

  • Sławomir Dopytalski, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
  • Aleksander Orliński, Społeczny Inspektor Pracy
    w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. w Puchaczowie.
  • Bolesław Hendzel, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Temeh Polska Sp. z o.o., Zakład Wytwarzania Kraków.

Ponadto w konkursie na najaktywniejszego społecznego inspektora wyróżnieniami Głównego Inspektora Pracy uhonorowani zostali: Piotr Ratkowski, Zbigniew Palacz, Magdalena Leszczyńska, Maciej Perkowski, Robert Norek, Kazimierz Micał, Piotr Szarłata, Michał Okoń, Zbigniew Judasz, Ireneusz Wudarczyk, Piotr Bugaj, Krzysztof Urzędowicz, Dariusz Górecki.                                  

Laureaci Nagrody 2021

W 2021 r. nagrodę Głównego Inspektora Pracy w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” otrzymali: Michał Chochołowicz – laureat pełni funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Przedsiębiorstwie Przemysłu Chłodniczego FRITAR S.A. w Tarnowie, Barbara Złotucha pełniąca funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w MICHELIN POLSKA S.A. w Olsztynie oraz Grzegorz Kępczyński, Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy w CNH Industrial
w Płocku.

Ponadto w konkursie na najaktywniejszego społecznego inspektora wyróżnieniami Głównego Inspektora Pracy uhonorowani zostali: Andrzej Cieślik, Marcin Dymus, Piotr Fabiański, Zbigniew Judasz, Jerzy Kurzeja, Kazimierz Micał, Zbigniew Palacz, Janina Rożenko, Paweł Szmig, Piotr Szwancarz, Krzysztof Śliwa, Stanisław Taube oraz Krzysztof Urzędowicz.

Laureaci Nagrody 2020

W 2020 r. nagrodę Głównego Inspektora Pracy w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” otrzymali: Kazimierz Walusiak – laureat pełni funkcję Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy w firmie Nemak Poland Sp.
z o.o., Jakub Kiepura pełniący funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Liceum Ogólnokształcącym nr VI im. B. Prusa we Wrocławiu oraz Magdalena Machinowska Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy
w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Ponadto w konkursie na najaktywniejszego społecznego inspektora wyróżnieniami Głównego Inspektora Pracy uhonorowani zostali: Bogdan Ciesielski, Andrzej Cieślik, Zbigniew Judasz, Marian Kaim, Edward Kowalik, Zbigniew Kubicki, Andrzej Kuśmierczyk, Jerzy Lorenc, Jerzy Łukaszyński, Jolanta Mieżecka, Andrzej Senk, Marek Sobczak, Henryk Zborowski.

Laureaci Nagrody 2019

W 2019 r. Nagrodę Głównego Inspektora Pracy w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” otrzymali: Jerzy Brąglewicz - laureat pełni funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w PGE Energia Ciepła - Oddział Elektrociepłownia W Gorzowie Wielkopolskim, Bronisław Szczeciński pełniący funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w PKP PLK S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu oraz Andrzej Jan Kozłowski Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w firmie ESSITY Operations Poland Sp. z o.o.

Ponadto w konkursie na najaktywniejszego społecznego inspektora wyróżnieniami Głównego Inspektora Pracy uhonorowani zostali: Adam Bujak, Wiesław Chechelski, Dariusz Filarowski, Zbigniew Judasz, Krzysztof Kuśnierz,  Paweł Marciniak, Sławomir Mitrus, Zbigniew Palacz, Adam Siwak, Piotr Stokfisz, Roman Szwed, Stanisław Węsierski, Paweł Zdrojewski.

 

 

 

 

 

 

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu