Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
24.03.2021

Czy pracownik który oddał krew może zrezygnować z drugiego dni wolnego i świadczyć pracę?

Pracownik, który oddał krew może złożyć pracodawcy oświadczenie, iż nie zamierza korzystać z drugiego dnia wolnego i świadczyć pracę. Natomiast jeżeli pracownik złoży oświadczenie o braku zamiaru korzystania z dnia wolnego, wówczas ten dzień mu przepada.