Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
24.03.2021

W związku ze zmianą przepisów, mam wątpliwość dotyczącą wolnego od pracy za oddanie krwi. Do tej pory za oddanie krwi przysługiwał 1 dzień wolnego(...)

 

W związku ze zmianą przepisów, mam wątpliwość dotyczącą wolnego od pracy za oddanie krwi. Do tej pory za oddanie krwi przysługiwał 1 dzień wolnego. Dnia 26 stycznia 2021 roku weszła w życie "Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw" (Dz. U. poz. 159), która zmieniła ustawę z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Zmiana dotyczy dodania art. 9a, mówiącego o wolnym za dzień w którym oddaje się krew, jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, oraz w dniu następnym. Łącznie 2 dni zwolnienia od pracy. Czy 2 dni wolnego dotyczą tylko ozdrowieńców, czy odnoszą się do wszystkich osób oddających krew i jej składniki? Czy pracodawca słusznie udzieli 2 dni wolnego za oddanie krwi przez nie-ozdrowieńca?

Zgodnie z art. 9a ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym. Użycie sformułowania „…w tym osocze po chorobie COVID-19…” sugeruje, że chodzi o honorowych dawców krwi nie tylko po chorobie COVID-19. Z powyższego wynika zatem, że uprawnienie nie zostało ograniczone jedynie do honorowych dawców krwi, którzy przeszli chorobę COVID-19, ale przysługuje wszystkim honorowym dawcom krwi.