Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
30.06.2021

Czy pracownik może otrzymać jednocześnie dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz czas wolny w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych ?

Prawo pracy, a w szczególności kodeks pracy nie przewiduje prawa do dodatku za pracę
w godzinach nadliczbowych, jeśli pracownik za konkretne godziny ma otrzymać czas wolny. Natomiast pracodawca może wprowadzić do regulaminu pracy zasadę podwójnego rekompensowania godzin nadliczbowych czasem wolnym i dodatkiem, ponieważ takie rozwiązanie jest zgodne z zasadą uprzywilejowania pracownika zgodnie z art. 9 par. 2 Kodeksu pracy,
który mówi, że przepis wewnętrzny (np. obwieszczenie, regulamin pracy, układ zbiorowy, statut itp.) nie mogą być nigdy mniej korzystne od przepisów powszechnych (rozporządzenie, ustawa). W związku z tym mogą być korzystniejsze i przyznawać pracownikowi więcej przywilejów.