Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
25.03.2021

Czy mogę używać prywatny komputer przy pracy zdalnej ?

W kwestii używania prywatnego sprzętu komputerowego do celów służbowych należy zaznaczyć, że przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - (dalej RODO) nie zabraniają, aby pracownik wykonywał pracę zdalną na własnym sprzęcie komputerowym. Jednak, aby pracownik pracował na własnym komputerze przede wszystkim musi wyrazić na to swoją dobrowolną zgodę. Po uzyskaniu zgody pracownika, dział IT powinien zadbać o właściwe sprawdzenie i zabezpieczenie komputera. Nie ma przeszkód by tam gdzie to możliwe została utrzymana praca zdalna. Przepisy RODO nie stoją jej na przeszkodzie. Na czas pracy zdalnej pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia IT, udostępnienia odpowiednich narzędzi do pracy oraz właściwego oprogramowania. Zobowiązany jest przeszkolić i poinformować podległych pracowników o zasadach i przepisach, które obowiązują go w zakresie wykonywania pracy zdalnej. Po zleceniu pracy zdalnej przez pracodawcę, każdy z pracowników powinien podpisać oświadczenie dotyczące zasad ochrony danych osobowych zgodny z RODO.