Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
21.04.2021

Czy pracodawca ma obowiązek przedłużenia umowy o pracę na czas określony do osiągnięcia wieku emerytalnego ?

Zgodnie z art. 39 Kodeksu Pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Ochrona z art. 39 Kodeksu pracy dotyczy tylko wypowiedzenia, a nie rozwiązania umowy o pracę (np. z upływem terminu na jaki została zawarta).

W przypadku ochrony przedemerytalnej nie ma więc konieczności przedłużania umów o pracę zawartych na czas określony. Ochrona ta polega wyłącznie na zakazie wypowiadania pracownikowi umowy  o pracę w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, co oznacza, że stosunek pracy zostaje rozwiązany z nadejściem terminu końcowego, wskazanego w umowie o pracę. Ochrona przedemerytalna nie polega zatem na przedłużeniu terminowej umowy o pracę z mocy prawa do czasu osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego ani na obowiązku pracodawcy przedłużenia umowy z pracownikiem do tego czasu.