Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
21.04.2021

Czy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika będącego w okresie chronionym (na 4 lata przed emeryturą) ?

Pracownicy w tzw. wieku przedemerytalnym podlegają na gruncie prawa pracy szczególnej ochronie. Jak wynika z art. 39  Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy  o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury  z osiągnięciem tego wieku. Należy jednak zwrócić uwagę, że ograniczenie to dotyczy jedynie przypadku wypowiedzenia umowy. Nie stoi ono na przeszkodzie rozwiązaniu łączącej strony umowy bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 k.p., jeśli np. pracownik w sposób ciężki naruszył swoje podstawowe obowiązki.