Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
18.05.2021

Czy pracodawca, który mnie zatrudnia na umowie o pracę, ma prawo testować mnie na obecność covid 19?(...)

Czy pracodawca, który mnie zatrudnia na umowie o pracę, ma prawo testować mnie na obecność covid 19? Wysłałem pracodawcy mój sprzeciw, że nie zgadzam się na  testowanie, czy pracodawca ma podstawę prawną aby mnie zwolnić lub zastosować karę porządkową? 

Zgodnie z art. 15 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wskazać jednak należy, iż obowiązek ten nie może być równoznaczny z kierowaniem pracownika na badania czy szczepienia, których obowiązek wykonania nie wynika wprost z przepisów prawa. Co do zasady, nie ma podstawy prawnej, która umożliwiałaby pracodawcy wymuszenia na pracowniku poddania się testowi w kierunku Sars-Cov-2. Przepisy nie przewidują też takiej sytuacji, w której warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy byłoby obowiązkowe wykonanie przez niego badań  w tym zakresie. Wykonanie testu byłoby obowiązkowe wyłącznie, jeśli zostałoby zlecone przez lekarza POZ bądź sanepid w związku ze stanem zdrowia pracownika przebywającego na kwarantannie. Tym samym wskazać należy, iż odmowa poddania się testowi na obecność Covid-19 nie może stanowić podstawy nałożenia na pracownika kary porządkowej, ani rozwiązania stosunku pracy.