Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
18.05.2021

Czy pracodawca może wystawić byłemu pracownikowi świadectwo pracy po ponad 30 latach, za okres zatrudnienia, za który nie wystawiono pracownikowi świadectwa pracy?

Zgodnie z 97 § 11 k.p. w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. W takim przypadku, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Zgodnie z powyższym pracodawca może wystawić pracownikowi świadectwo pracy obejmujące poprzedni okres zatrudnienia, albo wszystkie okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.