Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
22.04.2021

Obniżenie wymiaru czasu pracy a jego wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego

Pracodawca wystosował zapytanie prawne w zakresie wymiaru urlopu dla pracownika ze stażem urlopowym uprawniającym do 26 dni urlopu,  w sytuacji gdy w zakładzie pracy obniżono na trzy miesiące wymiar czasu pracy.

Obniżenie etatu do 0,8 na trzy miesiące liczone kalendarzowo od pierwszego dnia miesiąca (np. kwiecień, maj, czerwiec) wiąże się z koniecznością przeliczenia urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi.

Przedmiotowe obniżenie etatu do 0,8 przez trzy miesiące nie skutkuje jednak negatywnymi dla pracownika zmianami w zakresie liczby dni urlopu wypoczynkowego. Jest to efekt podwójnego zaokrąglenia.