• RSS
  • Wersja tekstowa
04.10.2021

Czy pracownik zobowiązany jest odebrać telefon od pracodawcy w trakcie urlopu wypoczynkowego?

Pracownik nie ma obowiązku odbierania telefonu od pracodawcy w trakcie urlopu wypoczynkowego.

Przyjmuje się, że pracownik poza szczególnymi wyjątkami wynikającymi z pełnionej przez niego funkcji w zakładzie pracy nie ma obowiązku zabierania telefonu służbowego na urlop. Tym samym pracodawca nie może żądać od pracowników odbierania na urlopie wypoczynkowym telefonów służbowych jak również połączeń kierowanych w celach służbowych na telefon prywatny.

Pracodawca może jedynie ustalić w przepisach wewnątrzzakładowych obowiązek odbierania połączeń przychodzących na telefon służbowy w czasie urlopu, obowiązek ten może dotyczyć wyłącznie pracowników kluczowych dla firmy lub niezbędnych w razie awarii. (kierownicy, kadra menadżerska)

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego tylko wówczas, gdy jego obecności w pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu.

Prawo pracodawcy do odwołania pracownika z urlopu powinno być traktowane jako ostateczność. Wynika to z faktu, że urlop wypoczynkowy co do zasady powinien trwać nieprzerwanie. Podkreślić należy, że urlop wypoczynkowy to czas na relaks i regenerację sił po pracy . Pracodawca, który zobowiązuje pracownika do dyżuru w czasie jego urlopu, narusza jego prawa. W takiej sytuacji pracownik ma prawo zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Co ważne, pracodawca nie może nas ukarać za to, że podczas urlopu nie odbieraliśmy od niego telefonu. Jeśli nałoży na nas karę za nieodebranie telefonu w trakcie urlopu pracownik może się odwołać do sądu pracy.