• RSS
  • Wersja tekstowa
27.07.2021

Ile dni urlopu ma pracownik młodociany po pierwszym roku pracy ?

Zgodnie z art. 205 Kodeksu pracy młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od  rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Natomiast z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat. Ponadto młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu pracodawca może, na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych.

W świetle powyższego po pierwszym roku pracy pracownik młodociany ma prawo do 38 dni urlopu (12 dni urlopu po 6 miesiącach od rozpoczęcia pierwszej pracy + 26 dni urlopu z upływem roku pracy).