Bezpłatny program Państwowej Inspekcji Pracy dla pracodawców chcących poprawić bezpieczeństwo pracy w swoich firmach.