• RSS
  • Wersja tekstowa

Ocena ryzyka zawodowego – co to jest?

Ocena ryzyka zawodowego w skrócie polega na dokładnym sprawdzeniu, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom. Dzięki niej można zweryfikować, czy zostały zastosowane wystarczające środki ograniczające zagrożenia, a jeśli nie – zlecić ich zastosowanie. W efekcie tych działań spadnie prawdopodobieństwo występowania wypadków i chorób zawodowych w firmie.

Zarządzanie ryzykiem to nieustający proces. Jego celem jest coraz lepsze rozpoznawanie ryzyka i zarządzanie nim, czyli wykrywanie zagrożeń dla zdrowia oraz podejmowanie odpowiednich działań korygujących i zapobiegawczych.

Etapy oceny ryzyka
 

Ocenianie i dokumentowanie ryzyka zawodowego to obowiązek pracodawcy określony w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 226 pracodawca:

  • ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
  • informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ocena ryzyka zawodowego to nie tylko wymagana przepisami formalność, ale przede wszystkim obowiązek, który ma sens. Jej prawidłowe przeprowadzenie ograniczy występowanie wypadków i chorób zawodowych w każdej firmie.

Pamiętajmy, że brak lub nieprawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego może być przyczyną wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ich skutki dotykają zarówno poszkodowanych i ich rodziny, jak i pracodawców, którzy ponoszą z tego powodu różnego rodzaju konsekwencje – przede wszystkim finansowe.

Pracodawco, dla dobra pracowników i swojej firmy: eliminuj zagrożenia – ograniczaj ryzyko – lepiej organizuj pracę