Deklaracja dostępności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gdańsk, ul. Okopowa 7 - Siedziba Okręgu

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Bogusławskiego i ul. Okopowej. Oba wejścia przystosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przed drzwiami wejściowymi znajduje się utwardzone dojście. Wejście od strony ul. Bogusławskiego jest usytuowane na poziomie zero. Do wejścia od ul. Okopowej prowadzi pochylnia z kostki brukowej z poręczami. Drzwi wejściowe wyposażone są w uchwyt do otwierania. W budynku znajdują się dźwigi osobowe oraz pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia pracy znajdują się na I, II i III piętrze, na które można dostać się klatką schodową (schody proste) lub dźwigiem osobowym. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na poszczególnych piętrach. W budynku na drugim piętrze w korytarzu ogólnie użytkowanym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma dodatkowych dostosowań takich jak np.: oznaczenia w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowe, druk powiększony dla osób niewidomych i słabowidzących lub pętle indukcyjne. Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą. Zgłoszenia takiego należy dokonać pisemnie na adres Okręgowego Inspektoratu Pracy ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk, elektronicznie na adres kancelaria@gdansk.pip.gov.pl bądź faksem na nr 58 3400926 lub telefonicznie na nr 58 5201822, 58 5201823.

Przed wejściem do budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Gdynia, ul. Witomińska 19 - Oddział Gdynia

Do budynku prowadzi wejście od ul. Witomińskiej. Do wejścia prowadzą schody proste 7 stopniowe z poręczami. Istnieje możliwość wejścia do budynku przy użyciu schodołazu. Przed schodami zewnętrznymi znajduje się dzwonek, za pomocą którego osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku informuje o chęci wejścia do budynku. Drzwi wejściowe wyposażone są w klamkę. Pomieszczenia pracy znajdują się na parterze i I piętrze, na które to można się dostać schodami. Od wejścia do budynku na parter prowadzą schody proste 4 stopniowe z poręczą. Osobom poruszającym się na wózku zapewniono dostęp na parter przy pomocy schodołazu. W budynku na parterze w korytarzu ogólnie użytkowanym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma dodatkowych dostosowań takich jak np.: oznaczenia w alfabecie Braille'a, oznaczenia kontrastowe, druk powiększony dla osób niewidomych i słabowidzących lub pętle indukcyjne. Nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą. Zgłoszenia takiego należy dokonać pisemnie na adres Okręgowego Inspektoratu Pracy ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk, elektronicznie na adres kancelaria@gdansk.pip.gov.pl bądź faksem na nr 58 3400926 lub telefonicznie na nr 58 5201822, 58 5201823.

Przy budynku brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 18 - Oddział Starogard Gdański

Do budynku prowadzi wejście od ul. Sikorskiego. Za drzwiami wejściowymi do budynku znajdują się schody proste 6 stopniowe z poręczami prowadzące na parter. Istnieje możliwość wejścia na parter budynku przy użyciu schodołazu. Przed schodami wewnętrznymi znajduje się dzwonek, za pomocą którego osoba poruszająca się na wózku informuje o chęci wejścia do budynku. Drzwi wejściowe wyposażone są w klamkę. Pomieszczenia pracy znajdują się na parterze i I piętrze, na które to można dostać się klatką schodową (schody proste dwubiegowe). Osobom poruszającym się na wózku zapewniono dostęp przy pomocy schodołazu. 

W budynku nie ma dodatkowych dostosowań takich jak np.: oznaczenia w alfabecie Braille'a, oznaczenia kontrastowe, druk powiększony dla osób niewidomych i słabowidzących lub pętle indukcyjne. Nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą. Zgłoszenia takiego należy dokonać pisemnie na adres Okręgowego Inspektoratu Pracy ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk, elektronicznie na adres kancelaria@gdansk.pip.gov.pl bądź faksem na nr 58 3400926 lub telefonicznie na nr 58 5201822, 58 5201823.

Przy budynku brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejherowo, ul. I Brygady Pancernej WP 10 Oddział Wejherowo

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. I Brygady Pancernej WP 10. Wejście jest usytuowane na poziomie zero i przystosowane jest do obsługi osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe wyposażone są w uchwyt do otwierania. W budynku znajduje się dźwig osobowy. Pomieszczenia pracy znajdują się na II piętrze, na które można dostać się klatką schodową (schody proste) lub dźwigiem osobowym. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na piętrze II. W budynku na parterze w korytarzu ogólnie użytkowanym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do dźwigu oraz wewnątrz dźwigu znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille'a. W pozostałych pomieszczeniach budynku nie ma dodatkowych dostosowań takich jak np.: oznaczenia w alfabecie Braille'a, oznaczenia kontrastowe, druk powiększony dla osób niewidomych i słabowidzących lub pętle indukcyjne. Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą. Zgłoszenia takiego należy dokonać pisemnie na adres Okręgowego Inspektoratu Pracy ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk, elektronicznie na adres kancelaria@gdansk.pip.gov.pl bądź faksem na nr 58 3400926 lub telefonicznie na nr 58 5201822, 58 5201823.

Przed wejściem do budynku znajdują się ogólnodostępne dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Słupsk, ul. 11 Listopada 2 - Oddział Słupsk

Do budynku prowadzi wejście od ul. 11 Listopada. Wejście usytuowane jest na poziomie zero. Drzwi wejściowe wyposażone są w klamkę. Pomieszczenia pracy znajdują się na II piętrze i można się dostać do nich klatką schodową (schody proste dwubiegowe).

W budynku nie ma dodatkowych dostosowań takich jak np.: oznaczenia w alfabecie Braille'a, oznaczenia kontrastowe, druk powiększony dla osób niewidomych i słabowidzących lub pętle indukcyjne. Nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą. Zgłoszenia takiego należy dokonać pisemnie na adres Okręgowego Inspektoratu Pracy ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk, elektronicznie na adres kancelaria@gdansk.pip.gov.pl bądź faksem na nr 58 3400926 lub telefonicznie na nr 58 5201822, 58 5201823.

Przy budynku znajdują sie ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Gdynia, ul. Śląska 53 - Sekcja Badań Środowiska Pracy

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Śląskiej. Wejście główne usytuowane jest przy ulicy, drugie wejście znajduje się od strony parkingu wewnętrznego. Do wejścia głównego prowadzą schody proste 5 stopniowe z poręczami, a do wejścia od wewnętrznego parkingu prowadzi pochylnia murowana z poręczami. Drzwi wejściowe wyposażone są w uchwyt do otwierania. Pomieszczenia pracy znajdują się na I piętrze i można się do nich dostać dźwigiem osobowym lub klatką schodową (schody proste dwubiegowe).

W budynku nie ma dodatkowych dostosowań takich jak np.: oznaczenia w alfabecie Braille'a, oznaczenia kontrastowe, druk powiększony dla osób niewidomych i słabowidzących lub pętle indukcyjne. Nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą. Zgłoszenia takiego należy dokonać pisemnie na adres Okręgowego Inspektoratu Pracy ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk, elektronicznie na adres kancelaria@gdansk.pip.gov.pl bądź faksem na nr 58 3400926 lub telefonicznie na nr 58 5201822, 58 5201823.

Przy budynku znajdują sie ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.