Deklaracja dostępności Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek siedziby Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie przy Placu Szczepańskim 5

Budynek, w którym znajduje się siedziba Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie przy Placu Szczepańskim 5 wpisany jest do rejestru zabytków. W związku z powyższym budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku prowadzi jeden stopień z możliwością przystawienia podjazdu. Bezpośrednio przed drzwiami wejściowymi znajduje się utwardzone dojście. Przy wejściu do budynku znajduje się portiernia. Na korytarzu zawieszone są tablice informacyjne z numerami pięter i pokoi. Obok portierni znajduje się platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia pokonanie 8 schodów prowadzących do dźwigu osobowego. Dźwig osobowy ma szerokość 100 cm i jest wyposażony w przyciski z alfabetem Braille'a oraz wyświetlacz elektroniczny. Drzwi wejściowe (dwuskrzydłowe) na każdym piętrze mają szerokość 120 cm.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Bezpośrednio przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych - strefa płatnego parkowania P1.

Budynek Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, Oddział w Tarnowie przy ul. Mostowej 7

Budynek Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, Oddział w Tarnowie przy ul. Mostowej 7 nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie jest w trakcie realizacji inwestycji finansowanej z budżetu państwa pn.: "Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Tarnowie przy ul. Mostowej 7 wraz z modernizacją zewnętrznych dróg komunikacyjnych i placów postojowych oraz remontem (modernizacją) infrastruktury podziemnej".

Całość inwestycji: wykonanie i zakończenie zaplanowana jest na rok 2022.

Budynek Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, Oddział w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 14

Budynek Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, Oddział w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 14 nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe - oznakowane dla niepełnosprawnych znajduje się 20 m od budynku. Dojście chodnikiem, bez nachyleń, wyłożonym kostką brukową. Brama wjazdowa do PIP jest otwarta w godzinach pracy urzędu. Podjazd przed budynkiem jest płaski i wyłożony kostką brukową.

Drzwi wejściowe do budynku wyposażone w niski próg aluminiowy mają szerokość 96 cm. Porady Prawne udzielane są na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Udogodnienia

Dźwigi osobowe znajdujące się w budynku Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie są wyposażone w przyciski z alfabetem Braille'a oraz komunikaty głosowe.