Deklaracja dostępności Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi zlokalizowana jest w Łodzi przy al. Kościuszki 123 na parterze budynku oraz pierwszym, drugim i trzecim piętrze. W celu umożliwienia osobom z niepełnosprawnością ruchową korzystania z udzielanych przez Sekcję Prawną bezpłatnych porad prawnych, pomieszczenie do tego przeznaczone zostało zlokalizowane na parterze. Na parterze zlokalizowana została również kancelaria Urzędu. Budynek posiada podjazdy dla wózków inwalidzkich na zewnątrz budynku jak i wewnątrz. Podjazdy zapewniają osobom niepełnosprawnym swobodny dostęp do pomieszczenia, w którym udzielane są porady, do kancelarii oraz do windy, którą osoba niepełnosprawna może przemieścić się w razie potrzeby do pokoi inspektorów pracy, znajdujących się na I, II i III piętrze budynku. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne zlokalizowane na parterze ww. budynku nie jest w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (toaleta nie posiada pochwytów dla niepełnosprawnych). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, a bezpośrednio przed budynkiem jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane niebieską kopertą. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Oddział terenowy Państwowej Inspekcji Pracy w Piotrkowie Trybunalskim zlokalizowany jest w Piotrkowie Trybunalskim przy al. 3 maja 2 w pomieszczeniach na II piętrze. W budynku zainstalowana jest winda, która umożliwia osobom z niepełnosprawnością ruchową dostęp do porad prawnych i sekretariatu. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne nie jest w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (toaleta nie posiada pochwytów dla osób niepełnosprawnych). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W odległości ok. 5 metrów od wejścia głównego do budynku jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone niebieską kopertą. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Oddział terenowy Państwowej Inspekcji Pracy w Kutnie zlokalizowany jest w Kutnie przy ul. Grunwaldzkiej 5 na IV piętrze sześciokondygnacyjnego budynku. Budynek wyposażony jest w windę osobową obsługującą wszystkie kondygnacje. Toaleta na IV piętrze nie jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (toaleta nie posiada pochwytów dla niepełnosprawnych). Budynek został wyposażony w podjazd dla wózków inwalidzkich, który umożliwia wjazd wózka do budynku, gdzie znajduje się winda umożliwiająca dostęp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim do pomieszczeń biurowych wynajmowanych przez Inspekcję Pracy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Bezpośrednio przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dedykowanego dla osoby niepełnosprawnej. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Oddział terenowy Państwowej Inspekcji Pracy w Skierniewicach zlokalizowany jest w Skierniewicach przy ul. Reymonta 23 na IV piętrze pięciokondygnacyjnego budynku, którego administratorem jest Urząd Gminy. Budynek nie został wyposażony w windę. Dla osób niepełnosprawnych zorganizowano punkt udzielania porad prawnych w pomieszczeniu udostępnionym przez Urząd Gminy na parterze budynku bezpośrednio przy wejściu. Wejście główne do budynku odbywa się pięciostopniowymi schodami, przy których są poręcze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Oddział terenowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w Sieradzu mieści się w budynku dwukondygnacyjnym zlokalizowanym przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64 na parterze oraz I piętrze budynku. Na parterze znajduje się sekretariat Oddziału oraz pomieszczenie w którym udzielane są porady prawne. W wejściu znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych ułatwiająca dostęp do tych pomieszczeń. Toaleta znajdująca się na parterze nie jest w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (toaleta nie posiada pochwytów dla niepełnosprawnych). Na parkingu należącym do budynku i bezpośrednio do niego przylegającym wydzielone oraz oznakowane zostały miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.