Deklaracja dostępności Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek A, w którym znajduje się siedziba Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie przy ul. Barskiej 28/30 jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku A przy ul. Barskiej 28/30 w Warszawie prowadzą schody wyposażone w poręcze. Bezpośrednio przed drzwiami wejściowymi znajduje się utwardzone dojście (podest). Po lewej stronie od wejścia znajduje się dźwig dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia dostanie się do siedziby PIP GIP osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Przy drzwiach dźwigu dla niepełnosprawnych jest przycisk, umożliwiający samodzielne sprowadzenie dźwigu na dół. Przycisk włączający/wyłączający dźwig znajduje się wewnątrz dźwigu dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. W budynku nie ma progów. Drzwi do wszystkich pomieszczeń mają 90 cm. Dźwigi osobowe, znajdujące się w budynku, mają szerokość 90 cm i są wyposażone w przyciski z alfabetem Braille’a. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Bezpośrednio przed budynkiem A jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane niebieską kopertą P-20 oraz symbolem P-24.

Budynek B, w którym znajduje się siedziba Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie przy ul. Barskiej 28/30, w tym Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku B nie ma schodów, jest utwardzone dojście do budynku na poziomie zero. W budynku nie ma progów. Drzwi do wszystkich pomieszczeń mają 90 cm. Dźwig osobowy znajdujący się w budynku ma szerokość 90 cm. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Bezpośrednio przed budynkiem B nie ma miejsca parkingowego dedykowanego dla osób niepełnosprawnych, jednakże do miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem A jest ok. 50 m.

Udogodnienia

Dźwigi osobowe znajdujące się w budynku A są wyposażone w przyciski z alfabetem Braille’a i posiadają głośniki, przez które przekazywana jest informacja, na jakim poziomie się zatrzymały – dogodne dla osób niedowidzących.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w korytarzach ogólnie użytkowanych,
wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku oraz rodzicom z małymi dziećmi.