• RSS
 • Wersja tekstowa
22.05.2020

Інформація для іноземців в справі спеціальних правових рішень під час епідемії вірусу SARS-CoV-2

31 березня 2020 р. вийшла Постанова про спеціальні рішення, в справі запобігання, протидії і боротьби з COVID-19 та іншими інфекційними захворюваннями, а також із спричиненими ними кризовими ситуаціями та деяких інших постанов (Dz. U. Poz. 374 ze zm.), так звана Спеціальна Постанова, яка ввела спеціальні правові рішення для іноземців, які працюють на території Республіки Польщі під час стану епідемічної загрози або стану епідемії, зв’язаної з зараженням вірусом SARS-CoV-2.

 

1. Зміни стосовно доступу іноземців до польського ринку праці

 

 • Продовження дії дозволів на працю та дозволеного періоду праці без дозволу на працю (на основі заяви роботодавця про доручення праці іноземцеві)

 

Якщо останній день дії дозволу на працю припадає в період стану епідемічної загрози або стану епідемії, оголошеного з причини зараження вірусом SARS-CoV-2, то період дії дозволу на працю іноземця продовжується, згідно з законом, до 30 послідуючого дня після дати, в якому відбулось відкликання цього стану (частина 1, статті 15zzq Спеціальної Постанови).

 

Вказана вище стаття стосується всіх видів дозволів на працю, включаючи дозвіл на сезонну працю і рішення про продовження дозволу на працю.

 

Схоже рішення було прийнято в справі іноземців, які виконують працю на основі заяви роботодавця про доручення праці іноземцеві. Якщо в заяві про доручення праці, внесеній у реєстр управління праці, вказаний період виконування праці, кінець якого припадає під час оголошеного стану епідемічної загрози або стану епідемії, спричиненої зараженням SARS-CoV-2, іноземець може виконувати працю, вказану в заяві, на роботодавця, який склав цю заяву, після закінчення дії заяви до 30 послідуючого дня після дати, в якому відбулось відкликання цього стану, без дозволу на працю (частина 3 статті 15zzq Спеціальної Устави).

 

На основі вище згаданої постанови, дозволений додатковий період виконування праці не сумується з періодом дії заяви, про який йдеться в частині 3 статті 87  i пункті 2, частини 2 статті 88z Закону від 20 квітня 2004 р. Про промоцію працевлаштування та установи ринку праці, який виносить не більше ніж 6 місяців впродовж наступних 12 місяців. Це означає, що іноземець, у описаній вище ситуації, може легально виконувати працю, вказану у заяві роботодавця про доручення виконання праці іноземцеві, довше аніж 6 місяців впродовж наступних 12 місяців.

 

 • Можливість модифікації умов трудового договору, який є основою виконання праці іноземцем, з погляду на умови, вказані в дозволі на працю.

 

Згідно зі статтею 15z⁵ Спеціальної Постанови, якщо в результаті застосування роботодавцем розв’язань, вказаних у статті 3, частині 8 статті 15g, частині 1 статті 15x, або частині 1 статті 15zf Спеціальної Постанови, змінились умови праці, вказані в:

 1. дозволі на тимчасове проживання і працю,
 2. дозволі на тимчасове проживання і працю, яка вимагає високих кваліфікацій,
 3. дозволі на працю,
 4. дозволі на сезоннy працю,
 5. заяві роботодавця про доручення праці іноземцеві, внесеній у реєстр управління праці на основі частини 2 статті 88z Закону про промоцію працевлаштування та установи ринку праці

- Іноземець може виконувати працю на змінених умовах, без зміни дозволу на працю, без нового дозволу на працю або реєстрації нової заяви про доручення праці іноземцеві.

 

Вказаний вище закон також діє в стосунку до умов виконання праці на основі дозволів на тимчасове проживання, про які йдеться в статті 139а (перенесення всередині підприємства) і статті 139o (довготривала мобільність) Закону з 12 грудня 2013 року про іноземців, якщо з вище згаданих розв’язань, описаних в Спеціальній Постанові, користується зареєстрована на території Польщі приймаюча особа, про котру йдеться у частині 5b статті 3 Закону про іноземців.

 

Аналогічне розв’язання стосується у випадку іноземців, які перебувають на основі короткотермінової мобільності. Якщо приймаюча особа у Польщі (про яку йдеться в частині 5b статті 3 Закону про іноземців), застосувала розв’язання Спеціальної Постанови, і умови праці іноземця, вказані в документі, про який йдеться в пункті 3 частини 1 статті 139n Закону про іноземців - змінились, то іноземцю дозволяється виконувати працю згідно зі зміненими умовами праці.

 

 •  Звільнення з обов’язку отримання роботодавцем дозволу на працю у випадку, якщо іноземець виконує сезонну роботу.

 

Згідно з частиною 1 статті 15z⁷ Спеціальної Постанови, дозвіл на працю не вимагається, якщо під час оголошеного стану епідемічної загрози або стану епідемії, причиною якого стало зараження вірусом COVID-19, та до 30-го дня після відкликання цього стану іноземець виконує працю в межах підкласів діяльності, вказаних в розпорядженні, виданому на основі частини 9 статті 90 Закону про промоцію працевлаштування та установи ринку праці (сезонну працю), а також мав:

 1. будь-який дозвіл на працю, який діяв після 13 березня 2020 року, або
 2. заяву про доручення праці іноземцеві, внесену до реєстру управління праці, яка
  б діяла хоча б один день після 13 березня 2020 р.

 

Вище вказаний закон аналогічно стосується до продовження дозволу на працю та продовження дозволу на сезонну працю (частина 2 статті 15z⁷ Спеціальної Постанови).

 

2. Зміни в легальності перебування іноземців в Польщі

 

 • Продовження дії внутрішніх віз і дозволів на тимчасове проживання

 

Якщо останній день перебування іноземця на основі візи припадає в період стану епідемічної загрози або стану епідемії, оголошеного з причин зараження вірусомSARS-CoV-2, період легального перебування на основі візи і період дії візи продовжуються до слідуючого 30-го дня після дня відкликання цього стану (частина 1 статті 15zd Спеціальної Постанови). Продовження візи не вимагає вклеєння нової візової наклейки.

 

Закон аналогічно стосується до періоду дії дозволу на тимчасове перебування. Це означає, що іноземець не мусить підтвержувати в управлінні актуальність дозволу на тимчасове перебування.

 

 • Визнання легального перебування іноземців, які знаходяться на території Польщі на основі короткотермінового перебування

 

У випадку іноземця, який перебуває у Польщі в день оголошення стану епідемічного загроження з причин зараження вірусом SARS-CoV-2:

 1. на основі візи Шенген,
 2. на основі візи, виданої іншою країною зони Шенген,
 3. на основі документу, виданого іншою країною Шенген, який підтверджує легальне перебування,
 4. на основі безвізового режиму,
 5. на основі довготермінової візи, виданої іншою країною Європейського Союзу, яка не входить в зону Шенген, якщо згідно з законами Європейського Союзу, вона дає право на перебуванння на території Польщі,
 6. На основі іншого документу, який підтвержує легальне перебування, виданого іншою країною Європейсского Союзу, яка не входить в зону Шенген, якщо згідно з законами Європейського Союзу, він дає можливість легально знаходитись на території Польщі.

- перебування іноземця вважається легальним після закінчення легального перебування, вказаному в цих візах, документах, чи на основі безвізового режиму, до послідуючого 30 дня після відкликання стану епідемічного загроження або стану епідемії (в залежності від того, який з цих станів був оголошеним останнім) -стаття 15z¹ Спеціальної Постанови.

 

Вище згадані іноземці мають можливість працювати, якщо на цей момент мають:

 1. Діючий дозвіл на працю/ дозвіл на сезонну працю,
 2. Заяву про доручення праці іноземцеві, внесеній у реєстр управління праці, або заяву, яка згідно частини 3 статті  15zzq Спеціальної Постанови дає можливість іноземцеві виконувати працю, згідно з умовами, вказаними у заяві після її закінчення), якщо останній день дії заяви припадає під час стану епідемічного загроження або стану епідемії з причин зараження вірусом SARS-CoV-2.

 

 • Продовження сроку для подачі заяв про надання згоди на тимчасове проживання, на постійне проживання, довготривале проживання резидента Європейського Союзу, на продовження візи та продовження терміну перебування на основі безвізового режиму

Якщо термін складення заяви в справі вищеперечислених документів припадає під час стану епідемічної загрози або стану епідемії, оголошеного з причини зараження вірусом SARS-CoV-2, то цей термін продовжується до закінчення 30-го дня після дня відкликання одного з цих станів (стаття 15z Спеціальної Постанови).

 

Якщо іноземець складе заяву в продовженому терміні, то його перебування на території Польщі під час всього періоду вважатиметься легальним на основі пункту 2 частини 1 статті 108 Закону про іноземців. Це означає, що перебування іноземця перед складенням заяви вважається легальним, не залежно від того, яким буде рішення в справі його заяви.

 

 • Згідно з законом, продовжується дія документів, закінчення яких припадає під час стану епідемічної загрози або стану епідемії:
 1. Згоди на тимчасове проживання (карт побуту), постійне проживання, довготривале проживання резидента Європейського Союзу, згоди на перебування з гуманітарних поглядів, статусу біженця, додаткової охорони.
 2. тимчасового посвідчення особи іноземця (TZTC),
 3. карт проживання члена сімї громадянина Європейського Союзу, документів, які стверджують постійне проживання, та дозволу на постійне проживання члена сімї громадянина ЄC,
 4. Документи, які посвідчують особу, видані польськими органами,
 5. Згоди на толерантне проживання.

- Дія вище вказаних документів продовжується до послідуючого 30-го дня, від дня відкликання стану епідемічної загрози чи стану епідемії.

 

Корисні посилання:

 

Державна Інспекція Праці:

www.pip.gov.pl

Інфолінія Митної Служби:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/utrudnienia-w-ruchu/8312,Infolinia-Strazy-Granicznej.html 

Управління в Справах Іноземців:

https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/epidemia-koronawirusa/

Міністерство  Родини, Праці та Соціальної Політики:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Заклад Соціального Страхування:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371