• RSS
  • Wersja tekstowa
07.10.2020 Artykuł archiwalny

Państwowa Inspekcja Pracy włącza się w działania przeciwko pracy przymusowej

Praca przymusowa to problem dotyczący nie tylko krajów Globalnego Południa, ale i krajów wysokorozwiniętych, w tym Polski. Ofiary pracy przymusowej są wśród nas. W restauracjach, zakładach przemysłowych, w rolnictwie. Na przykład najgłośniejsze w ostatnim czasie skazanie dotyczyło pracy przymusowej osób zatrudnianych przez nieuczciwego pośrednika do pracy w znanych restauracjach w centrum Warszawy.

Firmy mogą być  nieświadomie uwikłane w korzystanie z pracy przymusowej na jakimś etapie swojego łańcucha dostaw lub poprzez współpracę z nieuczciwymi podmiotami świadczącymi usługi zewnętrznego zatrudnienia.

Dlatego Państwowa Inspekcja Pracy włączyła się w działania mające przeciwdziałać temu zjawisku i jest współautorem opublikowanego w dniu 8 października 2020 r. poradnika pt. „Praca przymusowa: Poradnik jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać”.

Dzięki zawartym w nim narzędziom i praktycznym wskazówkom, takim jak narzędzia do wstępnej oceny ryzyka wystąpienia pracy przymusowej, ankiety dla pracowników, ulotki informacyjne, listy pytań kontrolnych, przykładowe klauzule umowne mające akceptację UODO i wskazówki dotyczące prowadzenia audytów, podręcznik będzie przydatny zarówno dla firm jak i innych podmiotów chcących uchronić się przez materializacją ryzyka pracy przymusowej, a tym samym przed kosztami utraty reputacji i kontraktów. Ułatwi też wprowadzenie konkretnych procedur z zakresu przeciwdziałania pracy przymusowej, które często są warunkiem współpracy z dużymi zagranicznymi firmami oraz pomoże wykryć ewentualne przypadki pracy przymusowej i podjąć właściwe kroki w takiej sytuacji.

Publikacja została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół ekspertów i praktyków Grupy Roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę działającej przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organie pomocniczym Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. W skład grupy roboczej weszli przedstawiciele zarówno administracji publicznej, firm i organizacji je zrzeszających, jak i organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz przedstawiciele świata nauki. Koordynatorem prac był Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu. Publikacja zostanie zaprezentowana 8 października 2020 r. podczas ósmej edycji Targów CSR. Pierwszy warsztat zaplanowano na 28 października 2020 r.

Okładka poradnika pt. Praca przymusowa. Poradnik
 

Publikacja jest dostępna na stronie: https://pihrb.org/wp-content/uploads/2020/10/Poradnik-przeciwdzia%C5%82anie_pracy_przymusowej.pdf