• RSS
  • Wersja tekstowa

„Buduj bezpiecznie” - informacje o konkursie

Zapraszamy generalnych wykonawców i podwykonawców robót budowlanych, posiadających status pracodawcy, do udziału w konkursie „Buduj bezpiecznie”.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, wykonawców robót budowlanych, zapewniających wysokie standardy bhp w procesie realizacji obiektów budowlanych.

W konkursie doceniane będą ponadstandardowe działania na rzecz bhp podjęte na konkretnym obiekcie budowlanych, wskazanym w zgłoszeniu.

Upowszechniane będą szczególnie wartościowe, zasługujące na wyróżnienie dokonania pracodawców budowlanych, organizujących pracę w sposób bezpieczny.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w Okręgowych Inspektoratach Pracy (właściwych ze względu na lokalizację inwestycji) w terminie do 31 marca 2021 roku.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

I etap wojewódzki – na szczeblu Okręgowych Inspektoratów Pracy

II etap krajowy – na szczeblu Głównego Inspektoratu Pracy

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy, Partnerem - Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

 

logo buduj bezpiecznie