• RSS
  • Wersja tekstowa

Konkurs „Buduj bezpiecznie”

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, wykonawców robót budowlanych zapewniających wysokie standardy bhp w procesie realizacji obiektów budowlanych.

grafika trójkąt ostrzegawczy z podpisem buduj bezpiecznie

Organizatorem konkursu jest Państwowe Inspekcja Pracy, Partnerem - Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

I etap wojewódzki – na szczeblu Okręgowych Inspektoratów Pracy

II etap krajowy – na szczeblu Głównego Inspektoratu Pracy

W konkursie doceniane są ponadstandardowe działania na rzecz bhp podjęte na konkretnym obiekcie budowlanych, wskazanym w zgłoszeniu. Upowszechniane będą szczególnie wartościowe, zasługujące na wyróżnienie dokonania pracodawców budowlanych, organizujących pracę w sposób bezpieczny.

Uwaga!

 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w Okręgowych Inspektoratach Pracy (właściwych ze względu na lokalizację inwestycji) w terminie do 31 marca 2021 roku.