• RSS
  • Wersja tekstowa

Konkurs "Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy"

Celem konkursu jest promowanie  działalności  społecznych inspektorów pracy ,którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają  na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach.

Konkurs organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy odbywa się dwuetapowo tj. na szczeblu okręgowych inspektoratów pracy oraz na szczeblu krajowym. 

Termin składania wniosków przez organizacje związkowe upływa  15 maja 2020 r.

Zgłoszenia należy kierować do właściwych terytorialnie okręgowych inspektoratów pracy.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!