• RSS
  • Wersja tekstowa

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

 

grafika logo konkursu "Bezpieczne gospodarstwo rolne"Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli gospodarstwa musi być ubezpieczony w KRUS).

Zgłoszenia do konkursu dokonuje się na formularzu, który należy złożyć w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS.

Głównym organizatorem konkursu” Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w kategorii gospodarstw indywidualnych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Współorganizatorami są:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Współorganizatorami Konkursu mogą również zostać instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich, a także inne podmioty, które zgłosiły chęć współpracy na poszczególnych etapach konkursu.

 

UWAGA!

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo rolników, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zdecydowano o przełożeniu ogłoszonej na początku lutego br. XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na 2021 rok.