Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"


logotyp2016Doroczny konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” współorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: zakładów rolnych oraz gospodarstw indywidualnych. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach rolnych oraz indywidualnych gospodarstwach rolnych.

W kategorii zakładów rolnych głównym organizatorem jest Agencja Nieruchomości Rolnych, współorganizatorami są:

 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP,
 • Sekretariat Rolnictwa NSZZ „Solidarność”.

W kategorii gospodarstw indywidualnych głównym organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorami są:

 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • inne instytucje oraz organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych, o ile zadeklarują swój udział w organizacji konkursu. W bieżącym roku organizowana jest trzynasta edycja konkursu.

Pobierz

Regulamin konkursu 2016 - zaklady rolne.pdf 226,58 KB pobierz
Regulamin konkursu 2016.pdf 422,16 KB pobierz
Formularz zgloszeniowy.pdf 57,81 KB pobierz
Ogloszenie wynikow konkursu 2015.pdf 260,83 KB pobierz
Laureaci konkursu 2015 w kategorii gospodarstw indywidualnych.ppt 26,74 MB pobierz
Laureaci konkursu 2015 w kategorii zakladow rolnych.ppt 4,23 MB pobierz • banner120701
 • banner178526
 • banner111644
 • banner177694
 • banner222263
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner186222
 • banner201670