• RSS
  • Wersja tekstowa

XIX Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza do udziału w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – edycja 2022.

 

XIXBGRplakat31.01.22.1600
Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (wcześniej Agencja Nieruchomości Rolnych).
Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

 

XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

 

W osiemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 21 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Konkurs w sposób istotny przyczynia się do poprawy warunków
i bezpieczeństwa pracy
, a uczestniczący w nim rolnicy indywidualni mogą liczyć na wsparcie m.in. przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, którzy podczas wizytacji gospodarstw
w ramach etapów regionalnego i wojewódzkiego konkursu, udzielają porad technicznych
i prawnych oraz doradzają, w jaki sposób zorganizować gospodarstwa w sposób zgodny
z zasadami bhp.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstw profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe.

Zachęcamy do udziału!


 

Regulamin konkursu – edycja 2022

Ważne terminy:

  • 22.04.2022 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
  • 8.07.2022 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego Konkursu
  • lipiec – sierpień 2022 r. - wizytacje gospodarstw finałowych (termin uzależniony jestod sytuacji epidemicznej w kraju).