• RSS
  • Wersja tekstowa
20.12.2016

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Celem dorocznego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", prowadzonego w kategorii gospodarstw indywidualnych jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli gospodarstwa musi być ubezpieczony w KRUS). Zgłoszenia do konkursu dokonuje się na formularzu, który należy złożyć w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS w terminie określonym w regulaminie.