20.12.2016

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Celem dorocznego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", prowadzonego w kategorii gospodarstw indywidualnych jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli gospodarstwa musi być ubezpieczony w KRUS). Zgłoszenia do konkursu dokonuje się na formularzu, który należy złożyć w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS w terminie określonym w regulaminie.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner111644
 • banner177694
 • banner222263
 • banner221865
 • banner223116
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner172098
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner218245