20.12.2016

Organizatorzy

Głównym organizatorem konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"  kategorii gospodarstw indywidualnych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorami są:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
 • Współorganizatorami Konkursu mogą również zostać instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich, a także inne podmioty, które zgłosiły chęć współpracy na poszczególnych etapach konkursu. • banner120701
 • banner178526
 • banner111644
 • banner177694
 • banner222263
 • banner221865
 • banner223116
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner172098
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner218245