• RSS
  • Wersja tekstowa
20.12.2016

Organizatorzy

Głównym organizatorem konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"  kategorii gospodarstw indywidualnych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorami są:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
  • Współorganizatorami Konkursu mogą również zostać instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich, a także inne podmioty, które zgłosiły chęć współpracy na poszczególnych etapach konkursu.