• RSS
  • Wersja tekstowa
16.11.2020

Konkurs "Bezpiecznie od startu" dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Jego zakres dotyczy problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, a także tematyki szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

logo konkurs "Bezpiecznie od startu" dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośleKonkurs adresowany jest do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

  • regionalnym,
  • ogólnokrajowym

Organizatorami na etapie regionalnym są: Izby Rzemieślnicze, zrzeszone w nich Cechy Rzemiosł, Okręgowe Inspektoraty Pracy we współpracy z Kuratoriami Oświaty oraz szkołami zawodowymi.

Organizatorami na etapie ogólnokrajowym są: Główny Inspektorat Pracy oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Od 27 czerwca 2022 r. uruchamiamy XX jubileuszową edycję ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.

Etap regionalny konkursu przeprowadzony zostanie najpóźniej do dnia 30.09.2022 r. w siedzibach wskazanych przez organizatorów.
Etap ogólnokrajowy odbędzie się w dniu 20.10.2022 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego
w Warszawie.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.