• RSS
  • Wersja tekstowa
16.11.2020

Konkurs "Bezpiecznie od startu" dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Jego zakres dotyczy problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, a także tematyki szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

logo konkurs "Bezpiecznie od startu" dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośleKonkurs adresowany jest do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

  • regionalnym,
  • ogólnokrajowym

Organizatorami na etapie regionalnym są: Izby Rzemieślnicze, zrzeszone w nich Cechy Rzemiosł, Okręgowe Inspektoraty Pracy we współpracy z Kuratoriami Oświaty oraz szkołami zawodowymi.

 

Organizatorami na etapie ogólnokrajowym są: Główny Inspektorat Pracy oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Finał konkursu organizowany jest w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Uwaga!

 

Z przykrością informujemy, że XX edycja konkursu „Bezpiecznie od Startu” nie odbędzie się w zaplanowanych terminach. Decyzja ta jest związana z panującą pandemią koronawirusa, która wymusiła zastosowanie szeregu ograniczeń. Z oczywistych więc względów w najbliższym czasie nie mogą być organizowane eliminacje regionalne, które zakończyłby finał w Warszawie.  Ta nadzwyczajna sytuacja zmusza nas do podjęcia decyzji stawiającej na pierwszym miejscu zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży, a także wszystkich innych osób zaangażowanych w organizację Konkursu.

Informujemy, że w sprzyjających już okolicznościach, wspólnie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego podejmiemy prace organizacyjne, niemniej należy liczyć się z tym, że bieżącym roku Konkurs nie odbędzie się.

 


 

 Edycja 2019

 Edycja 2018