Konkurs dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle

"Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych" przeprowadza Związek Rzemiosła Polskiego we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy. Jego celem jest pogłębienie znajomości prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Regulamin XVI edycja 2016.pdf
 
 • banner120701
 • banner111644
 • banner178526
 • banner177694
 • banner221865
 • banner222263
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner199867
 • banner172098
 • banner201670
 • banner186222