Informacja o Ogólnopolskim konkursie Państwowej Inspekcji Pracy na plakat kampanii skierowanej do branży budowlanej

 

banerKONKURSPIP2
 

Konkurs na plakat kampanii skierowanej do branży budowlanej rozstrzygnięty

Kapituła konkursu pod przewodnictwem Jarosława Leśniewskiego, Zastępcy Głównego Inspektora Pracy w dniu 26 listopada 2021 r. wyłoniła laureatów konkursu na projekt graficzny plakatu promującego bezpieczeństwo pracy. Tematyka tej ciekawej inicjatywy Państwowej Inspekcji Pracy obejmowała zagadnienia bhp w budownictwie.

Oceniono 66 prac konkursowych, spełniających kryteria formalne. Członkowie Kapituły brali pod uwagę jakość estetyczną prac, ich zawartość merytoryczną, czytelność i siłę marketingową, a następnie zarekomendowali Głównemu Inspektorowi Pracy zwycięzców konkursu, wskazując projekty zasługujące na nagrodę główną i wyróżnienia.

Decyzją Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko laureatami konkursu zostali:

Kamila Dziedzic – nagroda główna

Piotr Gorczyca – wyróżnienie

Jagoda Trębacz – wyróżnienie.

 

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom planowane jest podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2022 w Poznaniu.

 

 

Termin przesyłania prac – 29.10.2021 r.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 1. Zapoznaj się z regulaminem

 2. Przygotuj pracę konkursową zgodnie z wytycznymi z zawartymi w regulaminie

 3. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia oraz wszystkie załączniki

 4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie

 5. Zeskanuj formularze, które wymagają podpisu (mogą być też zdjęcia dobrej jakości)

 6. Prześlij wypełnione i podpisane dokumenty (tj. skany lub zdjęcia), a także pracę konkursową w formacie PDF na adres e-mail: sekretariat-promocja@gip.pip.gov.pl

 7. Upewnij się, że otrzymałeś potwierdzenie odbioru wiadomości*

 

 

 

Konkurs ma na celu wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego wraz
z hasłem, który będzie promował tematykę bezpieczeństwa pracy w budownictwie.
Projekt, którego autor zostanie laureatem nagrody głównej w konkursie, będzie wykorzystywany do promowania założeń kampanii społecznej Państwowej Inspekcji Pracy, skierowanej do pracodawców i pracowników z branży budowlanej. Zwycięski projekt może również posłużyć Organizatorowi do przygotowania innych materiałów kampanii.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. zdjęcie lub skan wypełnionego i popisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do regulaminu);

 2. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3 do regulaminu);

 3. projekt plakatu, zawierający:

  1. logotyp Państwowej Inspekcji Pracy;

  2. adres strony internetowej: www.pip.gov.pl;

  3. zdjęcie lub grafikę dotyczącą bezpiecznego wykonywania pracy na budowie (motyw przewodni plakatu);

  4. hasło przewodnie, które ma być ściśle powiązane z tematyką kampanii oraz proponowanym motywem przewodnim plakatu, a także ma stanowić formę apelu, wezwania do działania (tzw. call to action).

Grupą docelową konkursu są przede wszystkim graficy, projektanci, artyści plastycy oraz osoby zajmujące się projektowaniem reklamowym, ale udział w nim mogą wziąć wszystkie osoby pełnoletnie.
 

Celem Kampanii społecznej, którą będzie promował zwycięski projekt, jest dążenie
do poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i ograniczenie wypadków przy pracy w budownictwie poprzez zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie, popularyzacja i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej, upowszechnienie informacji na temat prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej tam, gdzie zabezpieczenia zbiorowe nie mogą być zastosowane oraz promowanie dobrych praktyk dotyczących kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem
na budowie.

 

konkurszajawka

Kliknij na plakat żeby zobaczyć powiększenie

 

Regulamin konkursu

Założenia komunikacyjne kampanii

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku

Wzór umowy


* W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny - 22 391 83 45