Laureaci Nagrody 2019

W 2019 r. Nagrodę Głównego Inspektora Pracy w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” otrzymali: Jerzy Brąglewicz - laureat pełni funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w PGE Energia Ciepła - Oddział Elektrociepłownia W Gorzowie Wielkopolskim, Bronisław Szczeciński pełniący funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w PKP PLK S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu oraz Andrzej Jan Kozłowski Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w firmie ESSITY Operations Poland Sp. z o.o.

Ponadto w konkursie na najaktywniejszego społecznego inspektora wyróżnieniami Głównego Inspektora Pracy uhonorowani zostali: Adam Bujak, Wiesław Chechelski, Dariusz Filarowski, Zbigniew Judasz, Krzysztof Kuśnierz,  Paweł Marciniak, Sławomir Mitrus, Zbigniew Palacz, Adam Siwak, Piotr Stokfisz, Roman Szwed, Stanisław Węsierski, Paweł Zdrojewski.