Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
04.10.2021

Laureaci Nagrody 2020

W 2020 r. nagrodę Głównego Inspektora Pracy w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” otrzymali: Kazimierz Walusiak – laureat pełni funkcję Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy w firmie Nemak Poland Sp. z o.o., Jakub Kiepura pełniący funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Liceum Ogólnokształcącym nr VI im. B. Prusa we Wrocławiu oraz Magdalena Machinowska Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Ponadto w konkursie na najaktywniejszego społecznego inspektora wyróżnieniami Głównego Inspektora Pracy uhonorowani zostali: Bogdan Ciesielski, Andrzej Cieślik, Zbigniew Judasz, Marian Kaim, Edward Kowalik, Zbigniew Kubicki, Andrzej Kuśmierczyk, Jerzy Lorenc, Jerzy Łukaszyński, Jolanta Mieżecka, Andrzej Senk, Marek Sobczak, Henryk Zborowski.