Informacje Ogólne

Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła w bieżącym roku szkolnym organizację VIII edycji konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadpodstawowych pn. „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego: „Kultura bezpieczeństwa”. Jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ich uczniów. Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.


KOMUNIKAT

  • termin zgłaszania wniosków do etapu szkolnego: 30.10.2020
  • termin zgłaszania wniosków do etapu regionalnego: 10.01.2021
  • finał konkursu: kwiecień 2021