Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
10.11.2020

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej.

grafika logo kultura bezpieczeństwaKonkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności.

Minister Edukacji i Nauki objął honorowym patronatem IX edycję konkursu „ Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanego w roku szkolnym 2021/2022 przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

Pliki do pobrania: