• RSS
  • Wersja tekstowa
10.11.2020

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”


Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej.

grafika logo kultura bezpieczeństwaKonkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności.

Minister Edukacji i Nauki objął honorowym patronatem X edycję konkursu „ Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanego w roku szkolnym 2022/2023 przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

18 kwietnia 2023 r. - finał konkursu

List Pana Ministra Czarnka do Głównego Inspektora Pracy w związku z finałem konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy