• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

10.11.2020

Konkurs Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy oraz dotyczących legalności zatrudnienia.

 

grafika konkurs Pracodawca organizator pracy bezpiecznej

Podczas Gali finałowej organizowanej od wielu lat w salach Zamku Królewskiego w Warszawie pracodawcy, reprezentujący zwycięskie firmy nagradzani są statuetką MECUM TUTISSIMUS IBIS. To do słów Owidiusza Mecum Tutissimus Ibis, czyli „ ze mną będziesz najbezpieczniejszy” nawiązuje statuetka wręczana każdego roku laureatom etapu centralnego konkursu.

 

 

 

 

 

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Główny Inspektor Pracy na wniosek kapituły konkursu, w której obok jurorów Państwowej Inspekcji Pracy, zasiadają przedstawiciele największych reprezentatywnych centrali związków zawodowych. Kapituła oceniając kandydatów do nagrody wskazuje na firmy, w których nastąpiła znacząca i udokumentowana poprawa warunków pracy.

Ze względu na zróżnicowanie zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, charakteru produkcji i skali problemów związanych z ochroną pracy pracodawcy są oceniani w trzech kategoriach – w zależności od liczby pracujących – do 49, od 50 do 249 i powyżej 249 pracowników.

Wszyscy nagrodzeni zostają wpisani na Złotą Listę Pracodawców, składającą się z laureatów poprzednich edycji konkursu.

Złota Lista Pracodawców

Finał XXVIII edcycji konkursu

 

 

 

Patronat Honorowy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając społeczną rolę Państwowej Inspekcji Pracy oraz jej znaczenie dla zapewnienia prawidłowości i legalności procesu zatrudniania, a także dla zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, zdecydował o objęciu Patronatem Honorowym tegoroczną uroczystość wręczenia nagród w konkursach Państwowej Inspekcji Pracy, w tym również finału XXVIII edycji konkursu "Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej".logo prezydenta RP
 

Patronat medialny

TVP INFO objęło patronatem medialnym XXVIII edycję ogólnopolskiego konkursu "Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej".