Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
10.11.2020

Konkurs Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy oraz dotyczących legalności zatrudnienia.

 

grafika konkurs Pracodawca organizator pracy bezpiecznej

Podczas Gali finałowej organizowanej od wielu lat w salach Zamku Królewskiego w Warszawie pracodawcy, reprezentujący zwycięskie firmy nagradzani są statuetką MECUM TUTISSIMUS IBIS. To do słów Owidiusza Mecum Tutissimus Ibis, czyli „ ze mną będziesz najbezpieczniejszy” nawiązuje statuetka wręczana każdego roku laureatom etapu centralnego konkursu.

 

 

 

 

 

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Główny Inspektor Pracy na wniosek kapituły konkursu, w której obok jurorów Państwowej Inspekcji Pracy, zasiadają przedstawiciele największych reprezentatywnych centrali związków zawodowych. Kapituła oceniając kandydatów do nagrody wskazuje na firmy, w których nastąpiła znacząca i udokumentowana poprawa warunków pracy.

Ze względu na zróżnicowanie zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, charakteru produkcji i skali problemów związanych z ochroną pracy pracodawcy są oceniani w trzech kategoriach – w zależności od liczby pracujących – do 49, od 50 do 249 i powyżej 249 pracowników.

Wszyscy nagrodzeni zostają wpisani na Złotą Listę Pracodawców, składającą się z laureatów poprzednich edycji konkursu.

Złota Lista Pracodawców

 

 

 

Patronat Honorowy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając społeczną rolę Państwowej Inspekcji Pracy oraz jej znaczenie dla zapewnienia prawidłowości i legalności procesu zatrudniania, a także dla zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, zdecydował o objęciu Patronatem Honorowym tegoroczną uroczystość wręczenia nagród w konkursach Państwowej Inspekcji Pracy, w tym również finału XXVIII edycji konkursu "Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej".logo prezydenta RP
 

Patronat medialny

TVP INFO objęło patronatem medialnym XXVIII edycję ogólnopolskiego konkursu "Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej".